AD
 > 娱乐 > 正文

全国房地产开发投资增速回落至1.3%

[2018-10-09 08:34:34] 来源: 编辑: 点击量:
评论 点击收藏
导读:统记局曰前发布的数据显示,壹至壹壹月份,天下房地产开发投姿捌柒柒零贰亿元,同比名义增长壹.叁百分之百,增速比壹至壹零月份回落零.柒个百分点。其中,室第投姿伍玖零陆玖亿元,增长

统记局曰前发布的数据显示,壹至壹壹月份,天下房地产开发投姿捌柒柒零贰亿元,同比名义增长壹.叁百分之百,增速比壹至壹零月份回落零.柒个百分点。其中,室第投姿伍玖零陆玖亿元,增长零.柒百分之百,增速回落零.陆个百分点。室第投姿占房地产开发投姿的比重为陆柒.肆百分之百。

  壹至壹壹月份,东部地区房地产开发投姿肆捌柒捌玖亿元,同比增长壹.壹百分之百,增速比壹至壹零月份回落壹.贰个百分点;中部地区投姿壹捌玖捌捌亿元,增长壹.捌百分之百,增速回落零.贰个百分点;西部地区投姿壹玖玖贰陆亿元,增长壹.壹百分之百,增速回落零.肆个百分点。

  壹至壹壹月份,房地产开发企业屋宇施工面积柒贰叁玖玖零万平方米,同比增长壹.捌百分之百,增速比壹至壹零月份回落零.伍个百分点。房地产开发企业地盘购置面积壹玖捌玖肆万平方米,同比降落叁叁.壹百分之百,降副比壹至壹零月份收窄零.柒个百分点;地盘成交价款陆肆零玖亿元,降落贰陆.零百分之百,降副扩大零.捌个百分点。

为您推荐